Haber

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Aile ve Gençlik Fonu Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının tamamına ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulunda tamamlandı.

Genel Kurul’da teklifin tamamına ilişkin Saadet Partisi Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Sema İpek Ün, AK Parti’nin seçim beyannamesinde “gençlik bankası kurulması” ibaresinin yer aldığını, teklifte ise fon kurulmasının öngörüldüğünü söyledi. .

gençlik ve Spor Gençleri ilgilendiren tüm konuların yer aldığı, kriterleri şeffaf, kaynakları mali disipline uygun, tüm çıktıları denetlenebilen, Bakanlığa bağlı bir “gençlik bankası” kurulmasını teklif ettiklerini belirten Ün, şöyle konuştu: “Bankacılık mevzuatına tabi işlemlerden kaçınmak istiyorsunuz. Alıştığınız keyfi düzenin sorgulanmasını istemiyorsunuz. Servetinizi ‘fon’ diyerek değiştirebilirsiniz.” “Bunu belli bir kesim arasında dağıtmak istiyorsunuz. İstediğiniz kişiye, istediğiniz kuruma, istediğiniz zaman dağıtmak istiyorsunuz.” görüşlerini ortaya koydu.

Teklif kapsamında evlenecek çiftlere sağlanacak maddi imkanlara da değinen Ün, “29 Mayıs 2023 tarihinden itibaren evlenecek olan tüm gençlere bu ödemeyi yapma zorunluluğunuz var.” dedi.

Evlenecek çiftlere ödenecek 150 bin liranın, öngörülen enflasyon bilgileri dikkate alındığında önümüzdeki yıl değerinin yarısını kaybedeceğini söyleyen Ün, şöyle konuştu: “Minimum bazda güncellenebilir bir fiyatla orantılı olmasını öneriyoruz. Teklifimizde asgari ücretin 20 olması yetersiz ama kabul edilebilir.” söz konusu.

İYİ Parti Kümelenmesi adına konuşan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, teklifin ne aile kurumunu güçlendirmeye ne de gençliğin sorunlarına çözüm bulmaya yettiğini öne sürerek, “Teklifin içeriği net olmaktan uzak; net bir çerçeve, net bir çerçeve, Fon kaynaklarının nasıl kullanılacağına ilişkin yaş aralığı ve destek miktarı belirlenmedi.” Sanki konuşuyordu.

Arslan, Türkiye’nin bütçe dışı fonlarla ilgili geçmişte acı deneyimler yaşadığını belirterek, “75’e yakın bütçe ve bütçe dışı fon oluşturuldu, mali disiplin ve politikalar nedeniyle 2000’li yılların başında 5’i dışında tamamının devam etmesi gerekli görüldü. Kontrol zorlukları yarattılar.” “Fonlar kapatılarak bütçe disiplini sağlandı. Bu noktada AK Parti hükümetinin bütçe dışı kaynak yaratma ve mali mevzuata tabi olmaksızın keyfi kaynak kullanma isteğinin devam ettiği anlaşılmaktadır.” dedi.

Fonun çalışma usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmesini öneren Arslan, “Basında yer alan açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla gençlere destek verileceği söyleniyor. Evlenmek için 18-27 yaş sınırı getiriliyor ama mevcut durumda ortalama evlenme yaşı zaten yüksek ve bu sınırlama nedeniyle pek çok genç bu destekten yararlanamayacak.” .” söz konusu.

“Fon Sayıştay denetimine tabi olacak”

MHP Grubu adına konuşan Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, ailenin toplumun en önemli birimi olduğunu belirterek, “TÜİK’in evlilikle ilgili bilgilerine baktığımızda 2021 yılında evlenen çift sayısı 561 bin 710 oldu. 2020 yılında bu sayı 488 bin 355 oldu.” söz konusu.

Tasarı kapsamında kurulması öngörülen Fon aracılığıyla aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması, destek programlarının etkinliğinin artırılması ve hizmetlerin çeşitlendirilmesinin planlandığını anlatan Yılık, “Fon kaynaklarının Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması.” Gençlerin gelişimini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor.” dedi.

MHP’li Yılık, Fonun Sayıştay denetimine tabi olacağına da dikkat çekerek, “Gençlik tanımı üzerinden kavramsal düzensizlik yaratmak doğru değil. Değerli olan Aile ve Gençlik Fonu’nun sağlayacağı katkıdır. Sosyal devlet anlayışıyla kurulması önerilen bu proje, başta aile kurumu olmak üzere toplumumuza ve gençlerimize kazandıracaktır.” “Bugün aile kurumunu koruyan ve gençlerimizin geleceğini ekonomik olarak destekleyen sosyal kararları hep birlikte desteklemeliyiz, çünkü bu gençlik bizim gençliğimizdir, aile kurumu toplumumuzun temel yapı taşıdır.” dedi.

“Evlenmeden önce gelen ihtiyaçlar vardır”

HEDEP Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aile ve Gençlik Fonu’nun evlenecek gençleri destekleyerek aile kurumunu güçlendirmeyi ve gelecek nesilleri sağlıklı bir aile ortamında yetiştirmeyi amaçladığını ancak bu tanımın gençleri gördüğünü söyledi. aile kurumunun bir uzantısı olarak insanlar; Bireysellik, irade ve özerklik gibi kavramların göz ardı edildiğini iddia etti.

Gergerlioğlu, “Gençler önce birey olsun, önce iş sahibi olsun, atılımlar, keşifler, buluşlar yapsın. Bu konuda önlerini açalım. Evlenmeden önce gelen ihtiyaçlar var; birey olmak, iş sahibi olmak. Elbette evlilik son derece değerli bir olaydır.” Bir zorunluluktur ama ne yazık ki evlilik yaşı hızla yükseliyor. Aile kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda gençlerin karşılaştıkları sosyal riskler tanımlanıyor ve fonun bu riskleri ortadan kaldırarak gençlerin evlenmesini garanti altına alması planlanıyor. Ancak bu senaryo gençlerin gerçek sosyoekonomik sorunlarını yansıtmıyor.” değerlendirmesini yaptı.

“Fon günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir yapıya sahip”

CHP Kümesi adına konuşan Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aile ve gençlik içerikli bir yasa tasarısını görüşmekten memnuniyet duyduklarını ancak tasarının Genel Kurul’a gelmesinin arka planında hem partinin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu savundu. aile ve gençlerle şu ana kadar tanışılamadı.

Teklifin tanımları, kapsamı, içeriği ve yeni bir fon kurulacak olması nedeniyle bazı çekinceleri bulunduğunu belirten Pala, “Hem aileyi hem de gençliği daha geniş bir çerçevede ele alma zorunluluğu var. Bu öneride sunulan şey, günümüzde ailenin ve gençlerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir süreçtir.” “Teklif de gelseydi daha iyi olurdu.” söz konusu.

Kamudan elde edilen kaynakların 5 bakanlık koordineli bir şekilde kamu tarafından vatandaşa aktarılmasını öngören bir yasa tasarısı ile karşı karşıya olduklarını belirten Pala, “Kamu kaynaklarının aktarılması için yeni bir fon kurulmasına gerek yoktu” dedi. Bu konudan sorumlu bakanlıkta bu kaynaklara bir bölüm daha eklendi. “Bu şekilde evlenmek için kaynak bulamayan genç çiftlere bu kaynak getirilip kaynak aktarılabilir.” .

Pala, tasarıda çocuk yaşta evlilikler ve akraba evliliği konularında herhangi bir çalışma veya alınacak tedbire ilişkin bir unsurun bulunmamasını çok yanlış bulduklarını vurguladı.

Pala, “CHP olarak bu tasarıyı olumsuz düşünüyoruz. Çünkü fon günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir yapıya sahip. Zaten bu konuyla ilgilenen bir bakanlık var. Alternatif bir yapının kurulmasına da onay vermiyoruz. onun yerine o bakanlık. Ayrıca fonların denetimi, bu fonun nasıl kullanılacağı konusunda zaten sorunlar var.” “İşe yarayıp yaramayacağı belli değil. Öte yandan 5 bakanlığın koordineli çalışamayacağı da açık.” dedi.

“Yılda 5 milyar liralık kaynağı sadece gençlere sunuyoruz”

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’nin gençlik alanında 79 yılda yapılamayan çalışmaları 21 yıla sığdırmayı başardığını söyledi; Gençlerin en çok güvendiği parti ve cumhurbaşkanının AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti’nin 2023 vizyonuna ulaşmasında ana lokomotiflerden birinin gençlerin olduğunu belirten İnan, AK Parti döneminde yapılan çalışmaları anlattı.

İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün AK Parti’nin gençlik açısından yürüttüğü çalışmalar hem geçmişin muhasebesini hem de geleceğe bakış açısını ortaya koyarak ana bir hedefle dile getirilmektedir. 21 yıldır ortaya koyduğu bu vizyonla Genel Başkanımız ve gençlere her türlü imkânı sunan, onların önünü açan, onlara güvenen ve her türlü imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu imkânlarla gençlere büyük bir görev ve sorumluluk yüklemektedir. 21 yıldır gençleri yanında tutarak siyasetin her kademesinde onlara çeşitli görevler vererek gençleri eğitiyor, bugüne getiriyor ve geleceğe hazırlıyor.Türkiye Yüzyıla doğru adım adım ilerlerken, Bu büyük bir başarıdır.” Sorumluluk şüphesiz gençlere düşecek. Bugünün gençleri Türk Yüzyılının öncüleri olacaktır.”

Ekonomik sorunların gençleri de etkilediğini ve AK Parti olarak gençlerin ekonomik sorunlardan en az etkilenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten İnan, “Bu fon aracılığıyla sadece yıllık 5 milyar liralık kaynak sunuyoruz. gençlere. Bu bütçe yıldan yıla artmaya devam edecek.” söz konusu.

Teklifin Komisyon’da görüşülmesi sırasında tüm taraflara çağrıda bulunduklarını belirten İnan, “Komisyonda biz dedik ki, ‘TBMM olarak Aile ve Gençlik Fonu’nu Türkiye’deki gençlerin hizmetine sunalım. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı.” Ancak bir genç olarak üzülerek söylüyorum ki ‘hayır’ diyen partiler de oldu. Bugün “Gençlerden yana mısınız, değil misiniz? Bu fon Aile ve Gençlik Fonu değil de LGBT ve türevlerini destekleyen bir fon olsaydı burada ‘evet’ oyu vermek için sıraya girerdiniz. Her türlü desteği vereceğiz. LGBT ve türevleri bu fonun içinde olmayacak. Esasen dışarıdan yeterli fon alıyorsunuz.” sözlerini kullandı.

İnan’ın konuşmasının ardından CHP’li Pala, bunun alay konusu olduğu gerekçesiyle söz aldı ve İnan’ın önerinin içeriğinden bahsetmek yerine başka konuları tartıştığını söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Messi Şahin ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da AK Partili İnan’ın sözlerine tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP’li ve AK Partili bazı milletvekilleri arasında yaşanan karşılıklı söz alışverişinin ardından toplantıyı erteledi. Verilen molada CHP ile AK Partili milletvekilleri arasındaki sözlü alışveriş devam etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, teklif kapsamındaki uygulamalardan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanacağını belirtti. kredi tutarının günün kurallarına göre güncelleneceğini belirtti.

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Lider, teklifin tamamına ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından meclisi saat 14.00’te toplantıya kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler