Haber

Bursa’da 6 değil 14 aktif fay hattı var.

Bursa’da 6 değil 14 aktif fay hattı var.

Bursa AFAD’dan ezber bozan rapor

AFAD’ın afet raporuna göre Bursa’da 14 aktif fay sınırı bulunuyor.

BURSA – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Büyük Marmara Depremine çevrildi. Bursa AFAD afet raporunda Bursa’nın depremselliği ile ilgili öne çıkan veriler dikkat çekti. Raporda 6 olarak bilinen diri fay sayısının 14 olarak belirtilmesi dikkat çekti. Ayrıca rapora göre 650 bin konutun bulunduğu Bursa’da 2004 öncesi riskli 200 bin bina bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığına bağlı Bursa AFAD Şube Müdürlüğü, Bursa’da meydana gelebilecek olası afetler için çok detaylı bir rapor hazırladı. Farklı senaryoların hayata geçirilip son halinin verildiği raporda, tatbikatlardan deprem sonrası toplanma yerlerine, oluşturulacak konteyner kentlere, yaşanacak kayıp ve yıkımlara kadar olası detaylar yer aldı.

İşte Bursa’daki 14 aktif fay

İl Afet Risk Azaltma Planına (IRAP) göre hazırlanan raporda Bursa ve çevre ilçeleri de kapsayan bölgedeki hareketli faylar şu şekilde sıralanıyor. Doğu Marmara Bölgesi’nde kuzey ve güney olarak ikiye ayrılan Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin güney kolu, Geyve – İznik – Gemlik’ten Bandırma’ya kadar uzanan 250 kilometre uzunluğunda. Bu kol, aynı yönde uzanan ve doğru yöndeki sekmelerle birbirini tamamlayan faylardan oluşur.

İznik-Mekece Fayı:

KAFK’nın güney kolunun Mekece’nin ortasında ve İznik Gölü’nün güneybatısındaki kısmına İznik-Mekece Segmenti denir. Bu segment Mekece’nin doğusunda başlar ve fay boyunca Sakarya kıtasına ait farklı kaya türleri yan yana bulunur. Uzunluğu yaklaşık 100 kilometredir.

Gemlik Fayı: Bu segment İznik Gölü ile Gemlik Körfezi’nin ortasında yer alır. İki ucu sular altında kalan bu fayın uzunluğu 22 kilometredir. Su altı bölümüyle birlikte uzunluğu 40 kilometreyi buluyor.

Gençali Fayı: Gemlik’in güneyinde, Kurşunlu-İznik Gölü’nün ortasında yer alır. Gençali Fayı’nın uzunluğu 23 kilometredir.

Zeytinbağı Fayı: Mudanya ile Kocasu deltasının ortasında yer alır. Karada toplam uzunluk 40 kilometre

İnegöl Fay Zonu: İnegöl Havzasını güney ve kuzey kenarlarından sınırlayan faylar, havzanın genel geometrisi ile uyumlu olarak KB-GD doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 30 kilometreden fazladır.

Oylat Fayı: İnegöl havzasını güneyden sınırlayan ve Uludağ-Domaniç Dağları’nın kuzey kenarı boyunca bir zon oluşturan faylar Oylat Fayı olarak tanımlanır. İnegöl Havzasının güneybatısında ve güneydoğusunda ortasında yer alan bu faylar, birbirine paralel fakat kesintili modüllerden oluşan 2 ana kırıktan oluşmaktadır.

Bursa Fayı: Çekirge Burnu (Bursa) ile İnegöl Havzası’nın ortasında 40 kilometre boyunca uzanır. Uludağ ve Bursa Ovası’nı sınırlayan fay, Uludağ’ın kuzey kenarını kavisli bir şekilde kontrol eder. Bursa fayının düşük açılı, kuzey eğimli, adi bir fay olduğu belirtilmektedir.

Uluabat Fayı: Doğuda Mustafakemalpaşa ile Hasanağa’nın ortasında kalan fay yaklaşık 50 kilometre uzunluğundadır. Sağ yanal doğrultu atımlı olan Uluabat fayı, Uluabat Gölü’nün güneydoğusundan kıyıya paralel olarak uzanır ve doğu yönünde Hasanağa köyünden geçerek kuzeye devam eder.

Mustafakemalpaşa Fayı: Fay, Mustafakemalpaşa İlçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Çaltıbükü beldesinin ortasında, Bursa sınırları içerisinde yer alır. Türkiye canlı fay haritasında Manyas fay zonu içinde maliyet de yer almaktadır.

Orhaneli Fayı: Batıda Karncalı Köyü’nün kuzeybatısının ortasında, doğusunda Ağaçhisar Köyü’nün doğusunda uzanan yaklaşık 30 km uzunluğunda bir faydır.

Uludağ Fayı: Uludağ’ı güneyden sınırlayan fay yaklaşık 22 km uzunluğundadır. Arıza iki kısımdan oluşmaktadır. Süleymaniye köyü ile Bağlı köyünün kuzeydoğusu arasındaki kuzey kısım yaklaşık 7 kilometreyi buluyor. Bağlı köyünün kuzeydoğusundan başlayıp Uludağ’ın güney etekleri boyunca uzanan bir diğer kısım ise yaklaşık 15 kilometre.

Barakfaki Fayı: Batıda Kazıklı köyleri ile doğuda Barakfaki köylerinin ortasında Bursa Ovası’nın kuzey kenarı boyunca uzanır. Fayın haritalanabilir kısmı yaklaşık 13 kilometredir.

Kaymakoba Fayı:

Bursa-Gönen çöküntü alanını kuzeyden sınırlayan fay, yaklaşık 9 km uzunluğunda olup, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Karacabey Fayı: Marmara Denizi ile Karacabey’in ortasında yer alan fayın toplam uzunluğu 29 kilometredir.

Bursa’da Geçmiş Depremler ve Etkileri

AFAD’ın ayrıntılı Bursa raporunda, Bursa ve çevresinde meydana gelen eski depremler ve etkileri de yer alıyor. Bölgede 1900’den önceki tüm depremler hakkında mevcut tüm tarihsel kayıtları (Osmanlı imparatorluk kayıtları) kullanarak hem ulusal hem de uluslararası araştırmaları araştıran Bursa AFAD’ın raporunda.

KAFZ’nin Mudurnu’dan Bursa’ya uzanan güney kolunun son 600 yıldır sessiz kaldığı belirtiliyor. KAF’ın Güney kolu, son yıllarda artan hareketliliği dışında, genel olarak Kuzey koluna göre daha az aktif bir görünüm sergilemekle birlikte, Güney kolunun yaklaşık 100 kilometrelik uzunluğu ile Marmara ve Bursa için potansiyel bir tehdit oluşturduğu ve tarihsel olarak bildirilen depremler.

KAFZ’nin güney kolunun 1419’da 7’den büyük deprem meydana getirdiği de raporda belirtilirken, ancak Bursa’nın batısında Uludağ eteklerinden başlayıp Uluabat Gölü’nün güneyinden geçen Uluabat Fayı, 1850 ve 1855 yıllarında da Bursa’yı vurmuştur. Hasar verdiği bilinen depremlerin kaynağı olduğu belirtilmektedir.

Bursa ve çevresinde meydana gelen tarihi depremlerin hesaplanabilir iddialarının ve büyüklüklerinin verildiği tabloya göre, 1900 yılından önce Bursa’da meydana gelen depremler şu şekilde sıralanıyor:

15 Mart 1419 Depremi: Bursa Merkez ve İznik’teki şiddeti Mercalli ölçeğine göre 8 olarak tahmin ediliyor.

10 Mayıs 1556 Depremi: Edincik-Sarıköy fayı üzerinde olduğu ve 7,2 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

28 Şubat 1855 Bursa Depremi: Merkezinin Uluabat Gölü’nün güneyinden geçen Uluabat fayı üzerinde olduğu ve en büyük hasarın görüldüğü bölgenin Kestel’den Akçalan’a kadar uzanan bölge olduğu sanılıyor. En büyük hasar Ulu Cami çevresinde yaşanmış, Ulu Cami’nin 18 kubbesi, Başcı İbrahim Camisi önündeki medrese, Tophane Camisi’nin 7 kubbesi ve Molla Arap Camisi yıkılmıştı. Uludağ’ın eteklerinden kayalar düştü.

11 Nisan 1855 depremi: Depremin merkez üssü şehir içinde, Uludağ eteklerini takip eden çatlaklar üzerindeydi, 1300 kişi hayatını kaybettiği için deprem geniş bir alanda hissedildi, Mustafakemalpaşa’da yarıklar açıldı, artçı sarsıntılar devam etti Haziran ayına kadar ve Bursa şehir dışında önemli bir hasar yoktu. düşünülüyor.

18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi: 5 binden fazla binanın yıkıldığı ve birçoğu oturulamaz hale gelen 265 ölü olduğu tespit edildi.

20 Şubat 1956 Eskişehir Depremi: Mercalli ölçeğine göre 6 büyüklüğünde İnegöl, Yenişehir ve İznik’te hissedildiği belirtiliyor.

18 Eylül 1963 Çınarcık Depremi: Armutlu, Mudanya ve Gemlik’te Mercalli ölçeğine göre 7 büyüklüğünde çok şiddetli olarak algılanmış, Bursa’da hafif hasara yol açtığı belirtilmektedir.

6 Ekim 1964 Manyas Depremi: Manyas, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de şiddetli hissedildi. Bu depremde Mustafakemalpaşa’nın bina stoğunun yüzde 20’sinin ve Ulu Cami’nin şadırvanının yıkıldığı bildirildi.

28 Mart 1970 Gediz Depremi : Merkez üssü Bursa havzasına 135 km uzaklıkta olmasına rağmen, Tofaş Otomobil Fabrikası’nın kaba inşaatının bir kısmı tamamlanmış bazı kısımlarında ağır hasara yol açtığı belirtilmektedir. Yapılan jeolojik, jeofizik ve yapısal çalışmalar sonucunda hasarların alan genişlemesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi: Resmi kayıtlara göre Bursa’da 286 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilirken, 17 Ağustos depreminde yıkım ve can kaybı en çok Mudanya ve Güzelyalı gibi yerleşim yerlerinde görülürken hasar düşük seviyede kaldı. Bursa Merkez havzasında.

Marmara Denizi’nde tsunami olur mu?

AFAD tarafından hazırlanan deprem raporunda da deprem sonrası oluşabilecek tsunami tehlikesine dikkat çekiliyor. Marmara’da son 2 bin yılda bildirilen tsunami sayısı 30 olarak belirtilirken, İstanbul kıyılarında 1509 depreminde 6 metre civarında, 1894 depreminde ise 4-4,5 metre civarında tsunami dalga yükseklikleri bildiriliyor. Ayrıca Ana Marmara Fayı veya Marmara Denizi’nin kuzeyindeki Armutlu Fayı üzerinde meydana gelebilecek büyük bir depremin tsunamiye neden olmasının öngörülmediği de raporda belirtiliyor.

Ayrıca raporda Bursa’daki afet ve acil toplanma alanlarının sayısının 880 olduğu belirtiliyor. Afet ve acil durumlar sonrası geçici barınma merkezleri

Halkın hazır olana kadar paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceği 880 inanç alanının 538’i Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde bulunuyor. Bu sayı Büyükorhan’da 5, Gemlik’te 15, Gürsu’da 5, Harmancık 1, İnegöl 23, İznik 5, Karacabey 16, Keles 7, Mestel 7, Mudaya 8, Mustafakemalpaşa 19, Orhaneli 6, Orhangazi 6, Yenişehir 8 olarak belirtiliyor.

habercaykara.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler